تاریخچه

بی شک توسعه صنعت دریایی کشور و ارتقاء جایگاه آن در عرصه جهانی، بدون در نظر گرفتن دستاورد مهمی همچون استقلال تکنولوژی و علمی معنایی نخواهد داشت. گواه این مدعا را میتوان در سیر تکاملی پیشرفت کشورهای صاحب صنایع دریایی دید، که طی سالهای متمادی و در کنار توسعه فعالیتهای صنعتی خود مقدمات زیر ساخت هایی همچون تشکیل مؤسسه رده بندی ملی و سپس بین المللی را فراهم نموده اند، و منشاء تدوین و پیش بینی صحیح تکنولوژی ها و استانداردهای مورد نیاز طراحی و ساخت انواع سازه ها و شناورهای دریایی و پیاده سازی سیستم های مطلوب مدیریت کیفیت، کنترل و تعمیر و نگهداری شده است.
حال اگر بپذیریم صنعت دریایی ایران نیز همانند صنایع دریایی سایر کشورهای صاحب این صنعت به فعالیت مؤسسات رده بندی به صورت عام نیاز دارد و مؤسسات رده بندی به یکی از اجزا جدایی ناپذیر این صنعت بین المللی تبدیل شده اند و با توجه به آنکه نبایستی انتظار داشت که مؤسسات رده بندی خارجی از تمامی ظرفیت های خود در کشورهای دیگر استفاده نمایند و یا اصلاً فعالیت غیرانتفاعی داشته باشند، بایستی بپذیریم که به یک مؤسسه رده بندی ایرانی تمام عیار در ایران اسلامی نیاز داریم.
به دنبال این موضوع مؤسسه رده بندی ایرانیان، با حضور جمع کثیری از مدیران و کارشناسان این صنعت خصوصاً سازمان بنادر و دریانوردی در جلسات کارشناسی اولیه، برای تبیین نیازمندی ها و تدوین اساسنامه آن شکل گرفت.
پس از تدوین اساسنامه برای ثبت مؤسسه، تعدادی از افراد، به نمایندگی از جمع علاقه مند بعنوان هیأت مؤسس برای ثبت مؤسسه انتخاب گردیدند.
پس از ثبت مؤسسه در تاریخ 1385/12/20 با دعوت بالغ بر 250 نفر از مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف صنایع دریایی و همچنین با حضور مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی و ریاست محترم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه مجمع مؤسسه برگزار و از میان کاندیدها، 15 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل به عضویت در هیأت امناء انتخاب گردیدند و با تشکیل این مجمع و انتخاب هیأت امناء، هیأت مؤسس از ارکان مؤسسه حذف گردید.
هیأت امناء مؤسسه در جلسات متعددی معیارهای هیأت مدیره مؤسسه رده بندی را بررسی و سپس با تعیین و مذاکره با افراد علاقه مند و واجد شرایط که کاندیداتوری خود را نیز اعلام نمودند، هیأت مدیره مؤسسه را انتخاب نموده است و هم اکنون این هیأت مدیره مشغول به فعالیت می باشد.
بر اساس موارد فوق الذکر و با توجه به آنکه در روند تشکیل این مؤسسه کارشناسان و مدیران بسیاری از بخش های مختلف صنعت نیز حضور داشته اند و تصمیم گیری ها در فضای باز فکری و فرابخشی انجام شده، لذا ترتیبات اتخاذ شده برای تبدیل شدن به بازویی توانا برای صنعت و رسیدن به آرمان مؤسسه فراهم است.