مشتری گرامی

ضمن تشکر از انتخاب خدمات سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی موسسه رده بندی ایرانیان به استحضار می رساند، رضايت شما به عنوان شریک اصلی موسسه، از مهم ترين اصول فعاليت ما است و تمامي سعي و تلاش ما جلب هر چه بيشتر رضايت شماست. از آنجا كه دستيابي به اين مهم بدون آگاهي از نظرات ارزنده شما ميسر نيست و نيز اينكه هر چه بهتر از نيازها و خواسته هاي شما مطلع شويم، در ارائه خدمات مورد نظرتان و در نتيجه برآوردن خواسته ها و انتظارات شما موفق تر خواهيم بود ، لذا نيازمند كمك شما هستيم و بهترين و موثرترين كمك، ارائه نظرات ارزنده شما بعنوان صاحبان اصلی موسسه مي باشد. از این که چند لحظه ای از وقت گرانبهای خود را به منظور ارزیابی خدمات موسسه صرف خواهید نمود پیشاپیش سپاس گذاری می گردد.

خواهشمند است ضمن انتخاب گزینه مورد نظر، نسبت به اختصاص امتیاز بر اساس بازه تعریف شده برای هر گزینه نیز اقدام فرمایید تا امکان ارزشیابی کمی میزان رضایت شما از خدمات موسسه نیز میسر باشد

یا برای بازگشت به صفحه اصلی کلیک کنید

فرم نظرسنجی

اختیاری
اختیاری
اختیاری
انصراف